28

دسامبر 2017

پیام مدیریت

پیام مدیریت این شرکت از سالهای دور  حامی منافع مصرف کننده بوده چنانچه  کیفیت و قیمت تمام شده محصولات چندان تفاوتی با سود شرکت نداشته و به همین خاطر شعار شرکت از بدو تاسیس فروش بیشتر “سود کمتر “مشتری راضی تر بوده و همچنان به قوت الهی و تلاش مهندسان و پرسنل زحمتکش شرکت پایدار بوده و همچنان در راستای بهبود کیفیت کالاها و خدمات و رقابت در بازارهای داخلی